Теми письмових робіт для бібліотечних працівників

 1. Інноваційні процеси в обслуговуванні користувачів бібліотек за умов інформатизації суспільства.

 2. Впровадження в практику роботи бібліотек новітніх технологій з модульними заняттями по написанню проектів для отримання грантів.

 3. Психологічні чинники бібліотечного обслуговування читачів.

 4. Бібліотека і влада: співпраця та шляхи взаємодії.

 5. Пошук додаткових джерел фінансування бібліотек.

 6. Шляхи створення іміджу сучасної бібліотеки та бібліотечного працівника.

 7. Бібліографія і процеси відродження національної культури.

 8. Сучасний інтер’єр та дизайн бібліотеки.

 9. Сучасні тенденції та організація роботи державних бібліотек. Маркетинг у сучасній діяльності бібліотек.

 10. Комфортність обслуговування читачів, як показник рівня роботи бібліотеки.

 11. Роль бібліотеки у формуванні національної культури.

 12. Основні вимоги щодо комплектування, використання та збереження книжкових фондів.

 13. Вивчення інтересів і запитів читачів. Індивідуальна робота з читачами.

 14. Робота бібліотек з краєзнавчою літературою.

 15. Планування і облік роботи бібліотек, як основний фактор їх перспективного розвитку.

 16. Сучасна система функціонування інформаційно-бібліографічного апарату, як цілісної системи в задоволенні потреб читачів.

 17. Комп’ютеризація бібліотечно-бібліографічних процесів.

 18. Формування фонду бібліотеки як складової частини національного культурного надбання.

 19. Бібліотека – центр суспільних зв’язків, культурних і соціальних ініціатив.

 20. Бібліотерапія та інноваційний підхід в організації обслуговування читачів.

 21. Бібліотека і користувач: нестандартні підходи до обслуговування.

 22. Сучасні форми обслуговування користувачів бібліотекою.

 23. Бібліотека і користувач. Особистісний підхід до читача як засіб створення бібліотеки сучасного типу.

 24. Нові аспекти та прогресивні технології діяльності бібліотек.

 25. Особливості застосування інноваційних форм і методів бібліотечної роботи щодо формування, становлення та розвитку всебічно розвиненої особистості.

 26. Сільська бібліотека в системі бібліотечно-інформаційного, культурного, освітнього обслуговування мешканців сільської територіальної громади.

 

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to Top WordPress Themes, Premium WordPress Themes and